Illa Reunión


(Centro Dramático Galego, 2006)

Dirección: Ana Vallés

“A illa Reunión como un espazo mítico, unha illa para atopármonos… A historia ten lugar en Galicia, é dicir, nalgures, nunha illa Reunión real pero imaxinaria, afastada, inventada para xuntármonos.” ANA VALLÉS